Helhetlig dekor i nye lokaler

Vi har designet dekoren i Mattilsynets nye lokaler. Se hvordan vi løste det her:
Les mer