Historie

Wittusen & Jensen har i dag over 200 ansatte og en omsetning på over 600 millioner kroner. Hovedkontoret ligger på Skullerud i Oslo, og bedriften er etablert med salgskontorer i store deler av landet.

Det hele startet mandag den 2. august 1897 da Claus S. Wittusen og Paul H. Jensen etablerte sin spesialforretning for kontorer med trykksaker og protokoller i Skippergaten 19 i Kristiania.

Wittusen & Jensen har gjennom hele 1900-tallet vært et speilbilde av opp- og nedturene i det norske samfunnet. I etterkrigstiden ble bedriften omlokalisert flere ganger, og det ble satset på nye virksomhetsområder. Markedene endret seg raskt, og riktige investeringer sørget for å gjøre bedriften til en toneangivende faktor i bransjen.

Med godt over 100 års historie i bagasjen er Wittusen & Jensen en bedrift som ikke bare har overlevd, men utviklet seg i takt med endringene i samfunnet og markedet.Wittusen & Jensen tilbyr alt det en bedrift trenger for å bli en suksess – og det har vi gjort i 120 år(!). I 2015 feirer vi det med en animasjonsfilm om oss selv, laget av de flinke folka i Qvisten Animation. Vi tror på ideen om at gode relasjoner er veien til suksess; sammen med kunden er vi et eventyr.