Miljøpolicy for Wittusen & Jensen!

I Wittusen og Jensen er vi opptatt av miljø, så vel som kvalitet. Vi mener at kvalitet og miljø ofte går hånd i hånd. I våre egne leveranser er transport av varer fra leverandør og videre ut til kunde den største miljøsynderen. I tillegg bruker selgerne våre bil som transportmiddel til kundemøter. Utover dette påvirker ikke virksomheten vår miljøet i veldig stor grad.

Forebygging og mål:
For å bøte på overnevnte gjør vi noen grep. Vi har fokus på miljøleveranser ut til kundene, hvor fokus er å samle flere leveranser i hver bil, med levering hos kunde på faste dager, fremfor f.eks. å alltid levere dagen etter bestilling.

I 2012 stod vårt nye sentrallager på Berger i Skedsmo klart. Her har vi bygd med fokus på miljø, og bygget har energiklassifisering B. Målet er 50 % redusert energiforbruk pr. kvm.
Som nevnt tar vi miljø på alvor i Wittusen og Jensen. Vi har derfor ca. 83% kildesorteringsgrad på avfallet vårt, er bevisst vår bruk av elektrisitet, samt at vi månedlig formidler et infobrev om miljøtiltak – og tips til de ansatte som publiseres på WJ Intranett og henges opp på tavler internt.  Herunder ligger også tiltak for arbeidsmiljø, som f.eks. treningstilbud. Vi kan også nevne et lavt sykefravær, som per 2. kvartal 2017 er på 2,4%.

Krav til oss selv og våre leverandører:
Wittusen og Jensen er sertifisert Miljøfyrtårn siden 2007, med resertifisering i 2011, 2014 og 2017. Vi var først med dette i vår bransje.
Fra 2014 ble også vårt sentrallager på Berger eget Miljøfyrtårn.
Dette stiller krav til oss i forhold til bl.a. avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. For mer informasjon om Miljøfyrtårn, se www.miljofyrtarn.no.

Vi er også både vanlig medlem – og kontrollmedlem i Grønt Punkt, hvor sistnevnte gir forutsetning om å pålegge våre leverandører medlemskap.

I produktkatalogen vår er også miljø i fokus, med alle miljømerkede/ miljøvennlige produkter på katalogens første sider. Vi har anslagsvis rundt 1400 miljømerkede produkter tilgjengelig, samt en rekke ergonomiske produkter. Miljøhensyn er alltid i fokus ved valg av leverandører.


Andre initiativ:
WJ deltar i Earth Hour, Holmenkollstafetten og Sykle til Jobben.