Strategi, konsept og idéutvikling


Et hvert kreativt arbeid må baseres på en tydelig og bærekraftig strategi. Med utgangspunkt i virksomhetens eller merkevarens strategiske plattform arbeider vi sammen med våre kunder om å utvikle en bærende konseptuell ide for all kommunikasjon og design.

Den bærende ideen må være distinkt, relevant og særegen, og ikke minst være egnet som rammeverk for hele markedsføringsmiksen. Dette sikrer helhet og kontinuitet i det samlede markedsarbeidet med størst mulig effekt og høyest mulig avkastning på markedsinvesteringene som resultat.

Ta kontakt med våre rådgivere for en prat om hvordan vi sammen kan utvikle et tydelig og verdiskapende kommunikasjonskonsept for din virksomhet.
 • PROFILERING

  Profilering og profilartikler er en viktig del av virksomhetens identitet og fotavtrykk, og derfor ikke noe som bør håndteres tilfeldig.
  Les mer
 • Strategi, konsept og idéutvikling

  Et hvert kreativt arbeid må baseres på en tydelig og bærekraftig strategi.
  Les mer
 • Kampanjer

  Se våre kampanjer i vår online produktkatalog.
  Klikk her
 • Nyheter

  Se våre nyheter i vår online produktkatalog.
  Klikk her
 • Merkevarer

  Behovet for å være synlig er større en noen gang. Det er derfor viktig å skille seg ut fra sine konkurrenter og å bli husket på en positiv måte.
  Les mer
 • Online produktkatalog

  Se vår online produktkatalog.
  Klikk her