Strategi, konsept og idéutvikling


Et hvert kreativt arbeid må baseres på en tydelig og bærekraftig strategi. Med utgangspunkt i virksomhetens eller merkevarens strategiske plattform arbeider vi sammen med våre kunder om å utvikle en bærende konseptuell ide for all kommunikasjon og design.

Den bærende ideen må være distinkt, relevant og særegen, og ikke minst være egnet som rammeverk for hele markedsføringsmiksen. Dette sikrer helhet og kontinuitet i det samlede markedsarbeidet med størst mulig effekt og høyest mulig avkastning på markedsinvesteringene som resultat.

Ta kontakt med våre rådgivere for en prat om hvordan vi sammen kan utvikle et tydelig og verdiskapende kommunikasjonskonsept for din virksomhet.
 • KOMMUNIKASJON OG DESIGN

  Wittusen & Jensen arbeider helhetlig med kommunikasjon og -design på tvers av alle kanaler og flater.
  Les mer
 • Strategi, konsept- og Ideutvikling

  Et hvert kreativt arbeid må baseres på en tydelig og bærekraftig strategi.
  Les mer
 • Design

  Design er et av de viktigste virkemidlene for å bygge identitet og synliggjøre merkevaren.
  Les mer
 • Reklame

  Et godt iscenesatt og gjennomført reklamekonsept kan løfte merkevaren og skape betydelige verdier.
  Les mer
 • Dialog

  I takt med den teknologiske utviklingen har vi fått verktøy som kan øke presisjonen og interaksjonen i markedskommunikasjonen.
  Les mer
 • Profilering

  Profilering og profilartikler er en viktig del av virksomhetens identitet og fotavtrykk, og derfor ikke noe som bør håndteres tilfeldig.
  Les mer
 • Trykktjenester

  Helt siden 1897 har Wittusen & Jensen produsert trykksaker.
  Les mer