Oppdatering av ERP-system

Vi har i lang tid arbeidet med forberedelser til implementering av vårt nye M3 ERP-system. Vår nye løsning vil effektivisere våre verdikjeder ytterligere, gi bedre informasjon og kontroll på all vår aktivitet.

En slik betydelig omlegging skal bidra til at vi også fremover fremstår som en attraktiv og konkurransedyktig leverandør for våre mange tusen kunder!

Opprinnelig plan var å gå på lufta med vår nye ERP allerede høsten 2020, men på grunn av covid-19-situasjonen har prosjektet blitt noe forsinket. Vi har imidlertid brukt den ekstra tiden godt til testing og intern opplæring, slik at vi på den måten er enda bedre forberedt når vi gjennomfører selve omleggingen.

Overgangen til ny ERP-løsning vi skje fra fredag 20. til søndag 22. august 2021.

I praksis betyr dette at vår nåværende ERP stenges ned kl 12:00 fredag 20. august og ny løsning settes i drift i løpet av helgen. Alle ordre som mottas før kl 12:00 fredag vil bli registrert og levert som normalt, bestillinger som mottas etter kl 12:00 vil bli registrert i den nye løsningen og ekspedert derfra.

Samtlige nettbestillingsløsninger, herunder vår egen nettbutikk, vil for våre kunder være upåvirket av denne omleggingen. Produktsøk, priser, beholdninger og bestilling av varer vil fungere som før, og du vil derfor ikke merke noe til denne omleggingen.

Løsningen er grundig testet og kvalitetssikret, og vi er sterke i troen på at overgangen skal gå så smertefritt som mulig.

Men alle som har gjennomført store endringer tidligere vet at uforutsette ting og enkelte innkjøringsproblemer kan oppstå. Skulle det skje ber vi om din tålmodighet dersom våre leveranser skulle bli noe forsinket.

Du er når som helst velkommen til å kontakte vår kundeservice for å få bistand, etterlysning av leveranser etc.

Wittusen & Jensen oppdaterer ERP-system