Garbage cans.

Lean 5S - Renhold - Avfallshåndtering - Wittusen & Jensen