Green Symbol/Sign on Wall Indicating Defibrillator

Lean 5S - Førstehjelp - Hjertestarter - Wittusen & Jensen