Vi er i normal drift!

Etter intenst arbeid med våre IT-løsninger i nærmere to uker er vi glade for å informere om at vi nå er i normal drift igjen.

Et angrep av kryptovirus slik vi opplevde mandag 23.08 kunne hatt et betydelig skadepotensiale, men våre varslingsrutiner virket som de skulle og vi kunne derfor sette inn kraftfulle tiltak umiddelbart. 

Alle våre kritiske systemer har blitt stengt ned, grundig scannet og analysert før de er tatt opp igjen i et sikkert driftsmiljø. 

Våre nettbutikker har i hele perioden vært oppe uten driftsavbrudd slik at det har vært mulig å bestille varer fra oss som normalt, men grunnet den oppståtte situasjonen har vi hatt to uker med ustabile leveranser til vår kunder. 

Etter at vi fikk vårt lagerstyringssystem i god drift i midten av uke 35 har det vært jobbet kvelder og helger for å komme à jour med alle leveranser. 

Lørdag ettermiddag kunne vi tilfreds konstatere at alt etterslep i leveransene nå er hentet inn, og det betyr at vi fra og med i dag, mandag 06.09, er i normal drift! 

Alle systemer som berører vår kundekontakt er nå «friskmeldt» og sikret for videre stabil drift. 

Det gjenstår noe arbeid med noen av våre interne systemer, men dette har liten eller ingen påvirkning på vår daglige kundekontakt. 

Det er også viktig for oss å understreke at det p.t ikke er gjort funn som indikerer at våre egne eller noen kunders data er tapt eller på annen måte kompromittert. 

Vi beklager de ulemper denne situasjonen har skapt, og er svært takknemlige for den forståelse og omtanke vi har opplevd fra våre kunder gjennom to krevende uker. 

Har du spørsmål knyttet til dine leveranser eller andre ting rundt dette kan vår kundeservice kontaktes på e-post kundeservice@wj.no, eller du kan kontakte din faste kontaktperson hos oss.

Vi ønsker deg en fin dag og ser frem til fortsatt godt samarbeid.