Skippergaten 19 eiere LR crop

Wittusen & Jensens første lokaler - Første tiår