Miljø, kvalitet og samfunnsansvar

I Wittusen & Jensen er vi opptatt av miljø og bærekraft, så vel som kvalitet. Vi mener at kvalitet og miljø ofte går hånd i hånd. 

Forebygging og mål

For å bøte på overnevnte gjør vi noen grep. Vi har fokus på miljøleveranser ut til kundene, hvor fokus er å samle flere leveranser i hver bil, med levering hos kunde på faste dager, fremfor f.eks. å alltid levere dagen etter bestilling.

I 2012 stod vårt nye sentrallager på Berger i Skedsmo klart. Her har vi bygd med fokus på miljø, og bygget har energiklassifisering B. Målet er 50 % redusert energiforbruk pr. kvm.

Som nevnt tar vi miljø på alvor i Wittusen og Jensen. Vi har derfor ca. 83% kildesorteringsgrad på avfallet vårt, er bevisst vår bruk av elektrisitet, samt at vi månedlig formidler et infobrev om miljøtiltak – og tips til de ansatte som publiseres på WJ Intranett og henges opp på tavler internt. Herunder ligger også tiltak for arbeidsmiljø, som f.eks. treningstilbud. Vi kan også nevne et lavt sykefravær, som per 2. kvartal 2017 er på 2,4%.

Krav til oss selv og våre leverandører

Wittusen & Jensen er medlem i Etisk handel Norge som er et ressurssenter for bærekraftig forretningspraksis med følgende visjon: Sammen om handel som lønner seg for mennesker, samfunn og miljø.

ecovadis Logo

Wittusen & Jensen har blitt evaluert av det uavhengige byrået EcoVadis og har oppnådd sølvstandard. Vi er blant de 20 % beste i verden på samfunnsansvar. EcoVadis utarbeider rangeringen ved hjelp av et analysesystem som evaluerer bedriften basert på 21 kriterier, fordelt på 4 områder: Miljø, rettferdige arbeidsforhold, etisk forretningspraksis og bærekraftig forsyningskjede.

Wittusen & Jensen er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, det viser at organisasjonen oppfyller standardkravene. En hovedhensikt med standarden og sertifiseringen er å bekrefte at organisasjonen er i stand til å kontinuerlig forbedre sine prosesser. Sertifisering utført av et eksternt organ skaper tillit.

Wittusen & Jensen er Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2007, og da først ut med denne sertifiseringen i vår bransje. Fra 2014 ble også vårt sentrallager på Berger eget Miljøfyrtårn. Dette stiller krav til oss i forhold til bl.a. avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport.

Vi er også både vanlig medlem – og kontrollmedlem i Grønt Punkt, hvor sistnevnte gir forutsetning om å pålegge våre leverandører medlemskap. Grønt Punk medlemmer er tilknyttet en ordning for resirkulering av emballasje, og omfatter emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

I produktkatalogen vår er også miljø i fokus, med alle miljømerkede/miljøvennlige produkter. Vi har stort fokus på å alltid ha miljømerkede produkter tilgjengelig, samt en rekke ergonomiske produkter. Miljøhensyn er alltid i fokus ved valg av leverandører.

Andre initiativ

Hovedkontorets lokaler er lokalisert i en campus med flere bedrifter lokalisert samme sted. Her er det gratis leie av elbil, sykler og tilhenger, felles kantine, spillområde og treningsrom. Wittusen & Jensen deltar i Earth Hour og Dytt.no.