EiendomsMegler 1 bestiller i Brand Publisher

Brand Publisher er en komplett nettløsning for bestilling og produksjon av trykksaker og profileringsartikler. EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus benytter Brand Publisher som sin bestillingsportal for salgs- og markedsmateriell.

På alle de 21 kontorene til Oslo og Akershus regionen har alle meglerne tilgang til portalen, og får med dette tilgang til å bestille riktig profilerte produkter til riktig pris.

EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus har valgt å samle salgs- og markedsmateriell, visningsmateriell og forretningstrykksaker i Brand Publisher.

Visning av Brand Publisher kategorivisning

I Brand Publisher ligger EiendomsMegler 1 sine produktmaler, noen med variable felter hvor meglerne får opp sine egne opplysninger basert på innlogging. De har også produktmaler med fast design uten variabler, som f.eks reklameartikler, visningskilt og brosjyrer.

Dette sørger for effektivisering av markedsavdelingens arbeid og det kvalitetssikrer at designprofilen til EiendomsMegler 1 blir bevart på alle meglerkontorene. Brand Publisher sørger for at alle produkter i web to print-løsningen har enhetlig profil.

Brand Publisher henter opp brukerens kontaktdata basert på innloggingen, og legger dette inn på de variable feltene på f.eks. visittkortet. Alle endringer på de variable feltene vises live i systemet, så det er enkelt å lese korrektur. I systemet får de full oversikt over antall, priser og leveringstider. Bestillingene går direkte til produksjon og blir levert etter noen få dager til bestilleren.

Megleren hos EiendomsMegler 1 Oslo og Akershus kan til enhver tid gå inn i systemet for å se hvor i produksjonsprosessen ordrene er. Det er også enkelt å bestille opp mer av en tidligere bestilling.

Vi leverer i dag visittkort, konvolutter, permer, omslagsblokker, prospekter, ringeklokkemerker, brosjyrer, «Til salgs»-plakater i ulike størrelser, etiketter og visningsbukker til EiendomsMegler 1. De fleste produktene bestilles av meglerne via bestillingsystemet Brand Publisher.

 

Vil du vite mer om oppdraget eller Brand Publisher?
Kontakt vår konsulent, Thomas Arnesen (tha@wj.no, tlf. +47 901 30 291)

Våre referanser

Røde Kors: Infografikk og animasjoner om blodgivning

Animasjon kan være et effektivt virkemiddel for å forklare komplekse prosesser. Når slike prosesser skal vises i sosiale medier er forenkling av budskap og bruk av bevegelse nærmest en nødvendighet.
Les mer

Røde Kors: Blodgiverfilm

I anledning Verdens blodgiverdag 14. juni 2019 ønsket Røde Kors å lage en film for å takke alle sine blodgivere.
Les mer

Wittusen & Jensen: Animasjonsfilm

Reklamefilm som viser bredden av hva vi leverer, og som samtidig uttrykker at vi sammen med våre kunder kan få til det meste.
Les mer

Ringnes: Med øl i tankene

Vår oppgave var å skape engasjement og interesse for egenopplæring blant de ansatte, slik at alle fikk et bedre utgangspunkt for å selge riktig produkt til riktig kunde.
Les mer

Digitread: Ny visuell profil

Digitread er et selskap som ble startet etter en fisjon av moderselskapet Summit AS. Vår oppgave var å skape en ny identitet og profil til den nye merkevaren. Vi var så heldige å få starte med blanke ark, og kunden ga oss frie tøyler.
Les mer

Høyskolen Diakonova: Rekordhøye søkertall etter kampanje

Kampanje for å rekruttere flest mulig studenter til å søke bachelorutdanningen ved Høyskolen Diakonova til studiestart 2016.
Les mer

Høyskolen Diakonova: Tett på livet

Konseptet «Tett på livet» har fokus på det spekteret av følelser som sykepleierne kommer tett på og må håndtere i yrket sitt.
Les mer

Sweco moment: Fra trykket til digitalt magasin

Digitalisering av magasinet Moment, med mål om å øke aktiviteten, presentere flere nyheter og aktuelt stoff hyppigere enn før.
Les mer