Bydistribusjon med nullutslippsbiler

PostNord og Wittusen & Jensen er nå klare for et pilotprosjekt basert på leveranse med nullutslippsbiler til de fem største norske byene fra 1. juli 2019.

Da Wittusen & Jensen la varedistribusjonen ut på anbud, var miljø en viktig faktor for valg av ny leverandør. Stadig flere kunder stiller krav til sine leverandører om distribusjon med nullutslippsbiler innenfor bykjernen. Dette har resultert i et godt samarbeid mellom Wittusen & Jensen og PostNord. Moderne elektriske varebiler i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand skal nå drive effektiv bydistribusjon med nullutslippsbiler.

Grønt skifte i transportbransjen

Miljøsjef i PostNord, May-Kristin Willoch, synes det er en positiv trend at mottakere og leverandører nå stiller krav om nullutslippsbiler.

– Samarbeidet med Wittusen & Jensen har vært enestående. De har vært store pådrivere, og takket være deres initiativ er PostNord i Norge nå virkelig i gang med det «grønne skiftet».

Salg- og markedsdirektør i Wittusen & Jensen, Bjørn Ola Børrestuen, er godt fornøyd med samarbeidet aktørene nå skal gjøre på miljøsiden.

– PostNord vant anbudsrunden fordi de tilfredstilte våre miljøkrav best, blant annet om nullutslipskjøretøy i bylogistikken. PostNord oppfylte alle kravene, og nå ser vi frem mot et godt samarbeid, hvor det skal leveres utslippsfritt i de fem største norske byene fra 1. juli 2019.

PostNord leverer med 0-utslippsbiler
Rune Solli fra PostNord og Per Åge Larsen fra Wittusen & Jensen med den nye El-bilen. Wittusen & Jensen har sammen med PostNord inngått et samarbeid om bydistribusjon med nullutslipp, hvor det skal leveres utslippsfritt i Norges fem største byer – deriblant også Kristiansand. Foto: Kjell Inge Søreide

Kjøreleder for PostNord i Kristiansand, Rune Solli, gleder seg til å komme i gang med distribusjonskjøringen, og tror at vi på sikt vil se flere slike nullutslippsvarebiler rundt om i Norge.

Varebilene settes ut i ordinær distribusjonskjøring i alle de fem byene fra og med 1. juli.

Våre referanser

Heidenreich: Sammenleggbare plastkasser

Ved hjelp av sammenleggbare plastkasser og gjenbrukscontainere har Heidenreich effektivisert produksjonen og redusert transportkostnadene, i tillegg til at de sparer miljøet med mindre bruk av papp og plast.
Les mer