Miljøbrosjyre

Les vår miljøbrosjyre

I vå miljøbrosjyre får du et innblikk i hva Wittusen & Jensen gjør av bærekraftige tiltak i organisasjonen, og hvilke krav vi stiller til våre underleverandører.

Les mer i vår miljøbrosjyre her.

I Wittusen & Jensen er vi opptatt av miljø, så vel som kvalitet. Vi mener at kvalitet og miljø ofte går hånd i hånd. Vår miljøstrategi er bygget opp over lang tid og stikkord for vår strategi er miljø, rettferdige arbeidsforhold, etisk forretningspraksis og bærekraftig forsyningskjede.

Bærekraftig utvikling

Miljøriktig vareutvalg, miljøvennlige transportløsninger, resirkuleringsordninger, energieffektiv drift, etisk handel og miljøsertifiseringer er noe av det vi er opptatt av for å sikre en bærekraftig utvikling.

Vi tilbyr et miljøriktig vareutvalg som er produsert på en bærekraftig måte og med innholdsstoffer som ikke er til skade for brukere og samfunn. Sporbarhet i leverandørkjeden er spesielt viktig med tanke på bærekraft.

Vi har miljøvennlige transportløsninger som utvikler seg i takt med tiden og legger til grunn miljøvennlig drivstoff når det er hensiktsmessig og tilgjengelig. Økende bruk av elektriske og hydrogendrevne kjøretøy.

Vi har returog resirkuleringsordninger som sikrer gjenbruk av ressurser og minimalt fotavtrykk.

Vi praktiserer en miljøvennlig drift av bygninger og kontorer – vårt lager på Berger er drevet på en meget energieffektiv måte og har sitt eget Miljøfyrtårn-sertifikat for miljøvennlig drift.

Vi er medlem i Etisk Handel Norge, et ressurssenter for bærekraftig forretningspraksis. «Sammen om handel som lønner seg for mennesker, samfunn og miljø.»

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015. Sertifiseringen bekrefter at vi er i stand til kontinuerlig å forbedre våre prosesser.