En nettløsning for læring og mestring!
Vi hjelper deg med å utvikle e-læring for din bedrift.

WJ e-læring er en egenutviklet og skreddersydd løsning for læring på nett. Løsningen er modulbasert og svært brukervennlig. Du kan enkelt administrere deltakere og nettkurs, med mulighet for oppfølging via e-post og SMS.

Ved hjelp av motiverende og inspirerende innhold, kan du skape engasjement og interesse for egenopplæring, og samtidig bidra til kompetanseheving blant dine ansatte. Slik sikrer du at dine medarbeidere stadig holder seg oppdatert og fortsetter å utvikle seg, noe som igjen gir økt selvtillit og mestringsfølelse i arbeidshverdagen.

E-læringsplattformen er skybasert, og den krever derfor ingen installasjon på kursdeltakerens enhet. Løsningen er brukervennlig, og fungerer både på PC og Mac, nettbrett og mobil, noe som gjør det enkelt å gjennomføre opplæringen der man er – akkurat når det passer.

En stor fordel med e-læring er at kurset kan gjennomføres når som helst, når det passer best for kursdeltakeren, og ikke nødvendigvis til et gitt tidspunkt. Det gir en større fleksibilitet sammenlignet med kurs som holdes med fysisk oppmøte.

E-læring Wittusen & Jensen

Lage innhold til e-læring

Du kan enkelt lage innhold til læringsplattformen selv, eller vi kan hjelpe deg med det.

Innhold e-læring

Løsningen har støtte for video, bilder, tekst, interaktive øvingsoppgaver, tester, animasjoner og lyd.

E-læringen bør bestå av en variasjon av flere ulike formidlingsmetoder, som på hver sin måte inspirerer til aktivitet, motivasjon og mestring.

Tekstleksjoner med bilder er en viktig metode for å få leseren til å fordype seg i en mengde informasjon og kunnskap. Ved å bryte opp teksten med bilder, animasjoner og videoer gjør man læringen mer inspirerende.

Film er et effektivt virkemiddel som egner seg godt til å belyse en situasjon, gi visuelle eksempler eller gjengi intervjuer med relevante personer.

Ulike interaktive oppgaver kan benyttes der det er hensiktsmessig i henhold til budskapet som formidles, eller rett og slett for å skape variasjon i innholdet.

Animasjoner kan brukes til å visualisere flere typer innhold. Som å vise rekkefølger eller prosesser, eller til å forklare hvordan ting henger sammen. Det gir leseren lettere oversikt og forståelse.

En test eller en quiz underveis i kurset er en fin måte å la leseren repetere innholdet underveis. Ved endt kurs kan man for eksempel ha en eksamen eller en sertifisering som må bestås for å få godkjent kursdeltakelse.

Ellen Kristin Finstad Bjerken
M: 928 29 329
ellen.finstad@wj.no

Espen Borg Larsen
M: 930 28 113
el@wj.no