Boy in tuxedo holds a Hollywood slate board

Film og animasjon - Wittusen & Jensen