Messeutstyr

Vi kan hjelpe deg med hele arrangementet fra begynnelse til slutt

Den store ideen: Ideen som bærer hele arrangementet ditt. Ideen som gjør deg synlig og attraktiv for målgruppen din.

Prosjektledelse: Vi holder i trådene for deg fra begynnelse til slutt.
Invitasjonsløp og deltakerhåndtering; Hvordan får du folk til å komme? Hva sier du, hvordan sier du det og hvor sier du det? Digitalt eller analogt. Vi former budskapet og kommunikasjonsløpet som gjør arrangementet ditt attraktivt for målgruppen din. I tillegg tilbyr vi digitale påmeldingsløsninger som sikrer deg deltakerhåndtering fra begynnelse til slutt, og utleie av databaser basert på ønsket målgruppe.

Utforming av arrangementet: For å gjøre det enkelt for deg tilbyr vi messepakker, i tillegg til skreddersydde arrangementer. Les mer om våre messepakker.

Produksjon av messemateriell: Vi produserer alt av markedsmateriell til messe, kurs og konferanse. Vi tilbyr innovative produkter som er bygget for enkel rigging og nedrigging.

Involvering på arrangementet: Vi gjør arrangementet ditt interessant å besøke for målgruppen din, ved bruk av digital involvering og konkurranser, innovative messegaver som trekker folk, samt digital historiefortelling.

Logistikk og distribusjon: Vi har lager- og transportløsninger som kan hjelpe deg med å distribuere markedsmateriellet ditt. Med enkle bestillingsløsninger og mikroshops kan du bestille opp det du trenger til neste arrangement og få det raskt levert dit du vil.

Evaluering: Send ut evaluering av arrangementet via SMS og/eller e-post slik at neste arrangement blir enda bedre. Wittusen & Jensen leverer en effektiv løsning for å gjennomføre evalueringer og tilbakemeldinger. Oppsett og struktur av evalueringsskjema kan defineres allerede i planleggingsfasen ut fra gjeldene mål og kriterier, og kan sendes ut automatisk på et forhåndsgitt tidspunkt.

Våre caser

Norges Handikapforbund: Landsmøtet 2017

Vi fikk i oppgave av Norges Handikapforbund (NHF) å lage et kommunikasjonskonsept for landsmøtet 2017.
Les mer

Maskinentreprenørenes Forbund: Arctic Entrepreneur

Arctic Entrepreneur er en stor, felles møteplass for maskinentreprenørenes bransje. Vi hadde ansvaret for invitasjon, påmelding og fakturering for alle deltakere, i tillegg til ny visuell profil.
Les mer

Amer Sport / Salomon: Et innovativt messekonsept

Messekonsept for Salomon i Norge, tilpasset norske forhold.
Les mer