Etiketter

Etiketter som fanger kundenes interesse, og er tilpasset din grafiske profil, er effektive informasjonsbærere og kan hjelpe deg til å selge mer.
Vi i Wittusen & Jensen trykker etiketter i opptil 8 farger in-line i både UV-flexo og digitaltrykk. Stanseform og format velger du selv, og vi benytter kun høykvalitetsklisjeer som sikrer høy trykkvalitet, noe som igjen er med på å skape enda mer salgbare etiketter.

Ved å kombinere tradisjonell trykkteknologi med digitaltrykk er vi enda mer fleksible når det gjelder dine behov for varierende kvalitet og ulike opplag.
Mange tror at de aller fleste kan levere høy kvalitet i dag, men dette stemmer ikke med virkeligheten. Vi vil gjerne vise deg hva vi er gode for.

Ta kontakt for bestilling eller spørsmål allerede i dag!