Brann Hjula Væveri

Brann i Hjula Væveri i 1971 - Wittusen & Jensen