Elektronisk handel LR

Elektronisk handel i 1997 - Wittusen & Jensen