ISO-sertifikat

Wittusen & Jensens ISO-sertifikat i 1995