Setteriet LR

Setteriet på 1990-tallet - Wittusen & Jensen