Cleaning desk in the office, close-up.

Koronnavennlige kontorlokaler - Wittusen & Jensen