Varsel om ekstraordinær og forventet midlertidig prisøkning grunnet økte kostnader i verdikjeden

Som kjent står Europa i en situasjon som fører til energipriser vi aldri har sett før. Situasjonen er dramatisk og medfører en sterk kostnadsvekst både i private husholdninger og i industrien.

Dette har vedvart i flere måneder, og foran en ny vinter er prognosene at energiprisene fortsatt vil holde seg på hittil helt ukjente nivåer.

Utslagene er naturligvis størst hos produsenter med kraftkrevende produksjon hvor energi er en vesentlig del av produksjonsprosessens samlede kostnader.

Papirindustrien er et eksempel på en slik sektor, og det gjennomføres derfor betydelige prisøkninger i alle europeiske markeder nå og i tiden fremover.

Fra våre produsenter av toalett-/tørkepapir har vi mottatt beskjed om at prisene økes ekstraordinært med inntil 20% fra og med 1.10.2022.

Vi ser samtidig av andre kraftkrevende leverandører som for eksempel produsenter av kopipapir og bølgepapp tvinges til det samme. Over tid vil dette også prege prisutviklingen i andre sektorer.

De varslede prisøkningene er uunngåelige i dagens situasjon, men er kun begrunnet med energipriser. Det betyr at ved en fremtidig normalisering eller nedgang i energipriser vil prisøkningene kunne bli reversert tilsvarende.

Norske myndigheter har også oppfattet situasjonen og næringsminister Jan Christian Vestre har i brev til offentlige innkjøpere 16.9.2022 gitt et tydelig signal om at det offentlige må gå i dialog med leverandørene og vise forståelse for nødvendigheten av slike prisøkninger.

Vi har tett dialog med våre viktigste leverandører og vurderer løpende om prisøkningene vi mottar er berettiget. WJ følger nøye med på faste KPI-er knyttet til prisutvikling på råvarer, energipriser og fraktrater.

Vi beklager situasjonen og de følger det får for dere som kunder. Samtidig takker vi for den tilliten dere viser oss og håper på forståelse for denne helt nødvendige prisendringen.

Din faste kontaktperson hos oss vil kunne gi ytterligere detaljer om hva den varslede prisøkningen betyr, samt gi råd om endringer i forbruksmønstre som i noen grad kan motvirke effekten av dette.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid.