Hvordan lage engasjerende innhold til e-læring

E-læring er en effektiv metode for å tilegne seg ny kunnskap, og med dagens koronasituasjon er nettbaserte kurs mer aktuelle enn noensinne. 

Et e-læringskurs er en verdifull investering i kompetanseutvikling som kan gi god avkastning, dersom innholdet er godt nok. Skaper du et relevant læringsinnhold kan du på en enkel og effektiv måte påvirke kompetansen til hele virksomheten.

Det er ingen fasit på hvordan et e-læringskurs bør se ut. Det viktigste er å sørge for at kurset er relevant og gjenkjennelig for de som deltar. Opplæringen må kunne gjennomføres i en travel hverdag, uten at det går ut over kvaliteten på innholdet.

Sammenlignet med tradisjonelle klasseromskurs, kan en utfordring med e-læring være at det ikke er en lærer eller instruktør fysisk til stede. Dermed stilles det store krav til hvordan opplæringen utformes, og hvordan man motiverer og følger opp hver enkelt kursdeltaker.

For at deltakerne skal være nysgjerrige nok til å gjennomføre e-læringen, og for å sikre at de husker det de har lært, må det digitale læringsinnholdet være engasjerende.

e-læring - Wittusen & Jensen
E-læring kan gjennomføres hvor som helst, når som helst.

Gjør godt grunnarbeid

Før du starter prosessen med å utvikle innhold til e-læringsplattformen bør du stille deg spørsmålet om hva som er det overordnede målet med kurset. Hva ønsker organisasjonen å få ut av det, og hvilken kunnskap skal kursdeltakerne sitte igjen med etter fullført kurs?

Bedriftens mål og ønsket læringsutbytte har stor betydning for utvikling og design av kurset og hvilket innhold som bør være med. Vær tydelig på hva du ønsker å oppnå med e-læringen, hvordan du vil oppnå det og hvordan det vil gi fordeler for bedriften. Hvilke ferdigheter er relevante i organisasjonen hvor deltakerne skal bruke det de har lært? Hvilken ny kunnskap kan øke prestasjonene internt?

Motivér deltakerne

For virkelig å engasjere kursdeltakerne, må du vite hva som motiverer dem til å delta aktivt. Hva skal til for at de av eget initiativ ønsker å gjennomføre e-læringen? Sørg for at de skjønner hvilket utbytte de selv kan ha av dette kurset, og ser at det kan bidra til personlig utvikling.

I tillegg bør du sørge for at alt innholdet du velger til e-læringen er absolutt nødvendig å ha med. Da unngår du å forvirre kursdeltakerne med for mye unødvendig informasjon, slik at de lettere holder konsentrasjonen oppe og får med seg den informasjonen som er aller viktigst.

Et strukturert og konsentrert innhold vil hjelpe kursdeltakerne å holde fokus. Ingen liker lange og kjedelige kurs. Derfor bør e-læringen være kort og lærerik. Vær streng når du velger ut hvilket innhold hva som må være med og hva som kan droppes.

Det er likevel viktig å tilfredsstille nysgjerrigheten til de mest læresugne. Legg opp linker til annet relevant innhold, så det er enkelt å fordype seg i temaet for de som vil.

E-læring - Wittusen & Jensen
For virkelig å engasjere kursdeltakerne, må du vite hva som motiverer dem til å delta aktivt.

Variér læringsformene

E-læringen bør bestå av en variasjon av flere ulike formidlingsmetoder, som på hver sin måte inspirerer til aktivitet, motivasjon og mestring. For å holde på oppmerksomheten til kursdeltakerne er det lurt å benytte seg av flere medier enn bare tekst. Bruk av multimedia engasjerer mer enn ren tekst, og man kan ofte formidle mer på kortere tid.

Bruk gjerne en blanding av bilder, film, infografikk, animasjoner, interaktive øvingsoppgaver, tester og lydklipp. Dette kan bidra til å øke forståelsen hos kursdeltakerne, siden alle har ulike måter å lære på.

Innhold e-læring Wittusen & Jensen

Tekstleksjoner

Tekstleksjoner med bilder er en viktig metode for å få leserne til å fordype seg i en mengde informasjon og kunnskap. Ved å bryte opp teksten med bilder, animasjoner og filmer gjør man læringen mer inspirerende.

Film

Film er et effektivt virkemiddel som egner seg godt til å belyse en situasjon, gi visuelle eksempler eller gjengi intervjuer med relevante personer. En film behøver ikke å være noe man kun passivt betrakter fra begynnelse til slutt, den kan også være interaktiv. I løpet av filmen kan det dukke opp knapper som gir tilgang til relevant fordypningsstoff eller andre nyttige lenker, eller filmen kan stoppes underveis slik at kursdeltakerne kan besvare en oppgave.

e-læring - Wittusen & Jensen
Film er et effektivt virkemiddel i en e-læringsplattform.

Interaktive oppgaver

Det meste av innholdet i et e-læringskurs er informasjon som deltakerne forholder seg passive til. Ved å ta i bruk interaktive elementer vil kursdeltakerne bli mer aktivt involverte. Å legge inn variasjon og elementer som krever handling kan føre til økt læringsutbytte.

Ulike interaktive oppgaver kan benyttes der det er hensiktsmessig i henhold til budskapet som formidles, eller rett og slett for å skape variasjon i innholdet. Eksempler på slike oppgaver kan være flervalg eller envalg (multiple choice), sant/usant, dra og slipp, paring (matching), rekkefølge (sequence), feltvalg (hot spot), nedtrekk eller fyll inn tekst/tall. Eller kanskje noe av innholdet kan presenteres i et spillformat?

Animasjoner

Animasjoner kan brukes til å visualisere flere typer innhold. Som å vise rekkefølger eller prosesser, eller til å forklare hvordan ting henger sammen. Det gir kursdeltakerne lettere oversikt og forståelse.

Caser

En eller flere caser kan være nyttig underveis i e-læringen, der realistiske problemstillinger legges frem og kursdeltakerne må ta stilling til løsninger. Det kan være en god ide å presentere casestudier knyttet til den nyeste utviklingen på deltakernes eget felt. Caser kan være et fint avbrekk for ansatte som er interessert i å videreutvikle sin kompetanse.

Tester

En test eller en quiz underveis i kurset er en fin måte å la kursdeltakerne repetere innholdet underveis. Ved endt kurs kan man for eksempel ha en eksamen eller en sertifisering som må bestås for å få godkjent kursdeltakelse.

Responsivt design - Wittusen & Jensen
Mange foretrekker å gjennomføre e-læring på mobil eller nettbrett, sørg derfor for å designe responsivt.

Design brukervennlig

Selve utformingen av læringsplattformen er også viktig for å gjøre kurset så brukervennlig som mulig. Et ryddig og minimalistisk design gjør det enklere for kursdeltakerne å fokusere på innholdet. Unngå for mye innhold på hver side, og bruk lettleselige skrifttyper der teksten er i fokus. Overskrifter bør være lette å skille fra brødteksten, det gir økt lesbarhet. Valg av riktige fonter kan gjøre at deltakerne får med seg mer av innholdet.

De fleste bedrifter har sin egen visuelle firmaprofil, med retningslinjer for bruk fonter, farger, logoer og bilder. Bruk denne når du designer e-læringen, slik at virksomheten gjenspeiles i kurset og merkevaren er lett gjenkjennelig. Medarbeidere kan bli mer interessert i å gjennomføre en e-læring når de ser at bedriften har lagt ned ressurser i å utvikle et kurs.

For mange kursdeltakere kan det være mest praktisk å gjennomføre e-læringen på mobil eller nettbrett. Sørg derfor for å bruke et responsivt design på løsningen slik at kurset fungerer på alle enheter.

Be om tilbakemeldinger

Legg opp til en evaluering på slutten av kurset, slik at dere har mulighet til å måle hvor godt deltakerne likte e-læringskurset, og hvor mye de fikk ut av det. Be deltakerne om å gi en vurdering på hvor godt de likte innholdet i kurset og utformingen av det. Disse tilbakemeldingene er gull verdt når dere skal utvikle fremtidige kurs.