Forhandling 2

Johs Olsen kjøper Wittusen & Jensens grossistvirksomhet