Oppkjøp

Johs Olsen kjøper Wittusen & Jensens grossistvirksomhet