Kompetanseheving med e-læring

E-læring er en meget effektiv metode for å tilegne seg ny kunnskap, og med dagens koronasituajon er nettbaserte kurs mer aktuelle enn noensinne. 

I en e-læringsplattform kan du utvikle alt fra små mikrokurs til komplette opplæringsprogram. Du kan gjennomføre tester og undersøkelser, eller administrere klasseromskurs og sertifiseringer. Kursdeltakeren mottar lærestoff, arbeider med og diskuterer oppgaver, samt leverer besvarelser digitalt. Presentasjonen av lærestoffet kan også være interaktiv, enten via ulike former for respons eller gjennom kommunikasjon med andre kursdeltakere eller veiledere.

Nesten alt innhold passer til å formidles digitalt, enten du trenger intern kompetanseheving i bedriften eller har behov for å tilby opplæring ut mot kunder eller kursdeltakere.

e-læring - Wittusen & Jensen
Eksempel på hvordan åpningsvinduet kan se ut når du har logget inn på e-læringsplattformen.

Motiverende og fleksibel læringsmetode

Ved hjelp av motiverende og inspirerende innhold kan du skape engasjement og interesse for egenopplæring, og samtidig bidra til kompetanseheving i bedriften. Slik sikrer du at alle medarbeidere stadig holder seg oppdatert og fortsetter å utvikle seg, noe som igjen gir økt selvtillit og mestringsfølelse i arbeidshverdagen.

Med en skreddersydd og brukervennlig løsning for læring på nett kan du enkelt administrere deltakere og nettkurs, med mulighet for oppfølging via e-post og SMS.

e-læring - Wittusen & Jensen
E-læringsplattformer fungerer både på PC og Mac, nettbrett og mobil.

En stor fordel med e-læring er at kurset kan gjennomføres når som helst, når det passer best for kursdeltakeren, og ikke nødvendigvis til et gitt tidspunkt. Det gir en større fleksibilitet sammenlignet med kurs som holdes med fysisk oppmøte.

Skybaserte e-læringsplattformer er enkle å implementere. De krever ingen installasjon på kursdeltakerens enhet eller kontinuerlig oppdatering av programvaren. Alt du trenger er et brukernavn og et passord.

E-læring er svært brukervennlig, og fungerer både på PC og Mac, nettbrett og mobil, noe som gjør det enkelt å gjennomføre opplæringen der man er – akkurat når det passer.

e-læring Wittusen & Jensen
e-læring kan gjennomføres hvor som helst, når som helst.

Hvordan lager man engasjerende innhold til e-læring?

E-læringen bør bestå av en variasjon av flere ulike formidlingsmetoder, som på hver sin måte inspirerer til aktivitet, motivasjon og mestring.

Du kan enkelt lage effektivt innhold til læringsplattformen selv, enten det er snakk om video, bilder, tekst, interaktive øvingsoppgaver, tester, animasjoner eller lyd.

Innhold e-læring Wittusen & Jensen

Tekstleksjoner med bilder er en viktig metode for å få leseren til å fordype seg i en mengde informasjon og kunnskap. Ved å bryte opp teksten med bilder, animasjoner og videoer gjør man læringen mer inspirerende.

Film er et effektivt virkemiddel som egner seg godt til å belyse en situasjon, gi visuelle eksempler eller gjengi intervjuer med relevante personer. En film behøver ikke å være noe man kun passivt betrakter fra begynnelse til slutt, den kan også være interaktiv. I løpet av filmen kan det dukke opp knapper som gir tilgang til relevant fordypningsstoff eller andre nyttige lenker, eller filmen kan stoppes underveis slik at kursdeltakeren kan besvare en oppgave.

Ulike interaktive oppgaver kan benyttes der det er hensiktsmessig i henhold til budskapet som formidles, eller rett og slett for å skape variasjon i innholdet. Eksempler på slike oppgaver kan være flervalg eller envalg (multiple choice), sant/usant, dra og slipp, paring (matching), rekkefølge (sequence), feltvalg (hot spot), nedtrekk eller fyll inn tekst/tall.

Animasjoner kan brukes til å visualisere flere typer innhold. Som å vise rekkefølger eller prosesser, eller til å forklare hvordan ting henger sammen. Det gir kursdeltakeren lettere oversikt og forståelse.

En eller flere caser kan være nyttig underveis i e-læringen, der realistiske problemstillinger legges frem og kursdeltakeren må ta stilling til løsninger.

En test eller en quiz underveis i kurset er en fin måte å la kursdeltakeren repetere innholdet underveis. Ved endt kurs kan man for eksempel ha en eksamen eller en sertifisering som må bestås for å få godkjent kursdeltakelse.

e-læring - Wittusen & Jensen
Film er et effektivt virkemiddel i en e-læringsplattform.