Våre tiltak i forbindelse med koronaviruset

I tråd med myndighetenes råd og vår felles dugnad, har vi i Wittusen & Jensen desentralisert oss for å hindre spredning av koronaviruset. Vi bemanner nå de fleste av våre tjenester fra hjemmekontor.

Vi fortsetter vår virksomhet som før. Vår kundeservice er nå styrket som følge av flere henvendelser.

Møter fremover vil avholdes via Skype eller tilsvarende plattformer. Vår logistikkfunksjon er fullt operativ og vi vil innføre skiftordning for å redusere vår sårbarhet i tiden fremover.

Ta kontakt med kundeservice hvis du har noen spørsmål om bestilling eller levering av varer på telefon 22 90 20 00 eller e-post kundeservice@wj.no.

Netthandel

Husk at vår nettbutikk alltid er åpen. Her kan du enkelt kjøpe forbruksmateriell og profileringsartikler hele døgnet:

Bindende bestilling

På grunn av koronaviruset opplever vi en økt etterspørsel etter flere av våre varer, spesielt produkter innen renhold og hygiene. Vi jobber på spreng for å møte denne økende etterspørselen og for å sikre at vi er så leveringsdyktige som mulig i perioden fremover.

Dessverre ser vi at leveringstiden for enkelte produkter øker og skaper restsituasjoner. Vi arbeider nå for å øke våre innkjøp og bygge høyere sikkerhetslager for å møte denne etterspørselen. Derfor vil vi påminne alle våre kunder om at mottatte ordre fra dere er bindende, selv om vi ikke har mulighet til å bekrefte leveringsdato på alle våre produkter.

Wittusen & Jensen vil også forbeholde seg retten til ikke å akseptere retur av varer fra kunde selv om varen har blitt mottatt senere enn normal leveringsdato.

Spesielle betingelser som følge av koronasituasjonen

WJ opplever at det skjer mye uforutsett både med hensyn til valutakurser, innkjøpspriser, leveringstider og leverandører som stiller ekstraordinære krav som følge av Force Majeure, og vi ser oss derfor nødt til å presisere følgende betingelser inntil situasjonen normaliserer seg:

De oppgitte priser er å forstå eksklusive merverdiavgift. Prisene er basert på dagens innkjøpspriser og valutakurser.

WJ tar med dette forbehold om eventuell prisjustering på leveringsdagen dersom endring i valutakurser, toll og/eller avgifter, eller endrede innkjøpspriser grunnet vareknapphet, råvarer eller produksjonskapasitet medfører forhøyelse av WJs egen innkjøpspris.

Dette gjøres gjeldende på alle kundepriser uavhengig av hva som er avtalefestet, og gjelder som nevnt ovenfor inntil situasjonen normaliserer deg.

Vi presiserer også at bestilte varer vil bli levert og fakturert på det tidspunkt som er snarest mulig etter mottak av varer på vårt lager. Avbestillinger som følge av forsinket levering aksepteres ikke, og vi gir ingen leveringsgarantier.