Varsel om mulig forsinkelse i leveringen pga streik

Streiken i Norge fant heldigvis en løsning torsdag 20.4 slik at alle berørte virksomheter nå er i gang igjen. Med det unngikk vi også den varslede opptrappingen som ville ha rammet PostNord og derved også våre leveranser.

Vi hadde etablert gode løsninger for å få ut leveransene våre uavhengig av PostNord. Dette ble iverksatt torsdag for å sikre våre leveranser ved en eventuell opptrapping av streiken.

Samtidig har vi sett denne uken at en rekke kunder har lagt inn ekstra store bestillinger for å sikre seg i en mulig lengre periode med streik.

Det betyr at vi har noe etterslep i våre leveranser, samt at PostNord vil bruke noen dager på å komme à jour igjen etter en uke med sterkt økende godsvoulm.

Helt konkret betyr dette for våre kunder:

  1. Produksjonen på vårt sentrallager går for fullt, og vi vil være ajour i løpet av fredag 21.4
  2. Våre vareleveranser går etter hvert som normalt, men det må påregnes noen forsinkelser de nærmeste dagene
  3. Basert på den informasjonen vi har nå vil PostNord ha hentet inn sitt etterslep og levere med normale leveringstider senest onsdag 26.4

Vi takker for tålmodighet og forståelse for dette i en spesiell situasjon som nå er løst og vil være normalisert i løpet av få dager.