Varsel om mulige forsinkelser og prisøkninger

Krigen i Ukraina ryster nå en hel verden og hver og en av oss. En så brutal invasjon av et stort, fredelig naboland har vi ikke sett i Europa siden andre verdenskrig.

Vi ser med forskrekkelse nyhetsstrømmen med stadige militære angrep som medfører store ødeleggelser og hvor millioner av mennesker drives på flukt. Hovedfokus hos oss alle er selvsagt den humanitære situasjonen for Ukrainas befolkning, og mange gode krefter er i sving for å bistå mennesker på flukt.

Men vi ser også tydelige tegn til at denne situasjonen gir en betydelig negativ effekt på produksjon, transport, tilgjengelighet og prisutvikling i svært mange sektorer.

Russland og Ukraina er blant verdens største eksportører av kritiske råvarer som for eksempel gass og olje, samt metaller som aluminium, nikkel, kobber og stål.

Dette har gitt en akutt situasjon hvor energiprisene øker dramatisk, hvor produsenter allerede melder om råvaremangel og hvor prisene i ulike markeder og sektorer stiger raskt.

Vi jobber hardt for å sikre leveransene fra våre leverandører, men må være forberedt på forsinkelser og endringer i våre innkjøpspriser.

På bakgrunn av dette vil vi presisere følgende betingelser inntil situasjonen normaliserer seg:

  • Alle priser baserer seg på leveringsdagens innkjøpspriser og valutakurser
  • WJ tar forbehold om prisendringer på leveringsdagen dersom vareknapphet, råvarepriser, valuta eller produksjonskapasitet medfører økning i WJs innkjøpspriser
  • Forsinkelse i våre leveranser kan forekomme, bestilte varer vil bli levert og fakturert snarest mulig etter mottak på WJs lager
  • Avbestillinger/kanselleringer av bestilte varer grunnet forsinket levering fra WJ aksepteres ikke, og vi gir ingen leveringsgarantier
  • Ovenstående gjøres gjeldende på alle avtalte priser og leveringsbetingelser fra dags dato og inntil videre

Wittusen & Jensen har til informasjon ingen produkter i vårt sortiment i markedet produsert i Russland, og vi har heller ikke noen forretningsmessig eller annen relasjon til russiske selskaper.

Vi forsikrer at vi gjør alt som står i vår makt for å minimere virkningene for våre kunder, men slik situasjonen er har vi intet annet valg enn å gjennomføre disse tiltakene.

La oss alle håpe at krigshandlingene i Ukraina opphører og ikke minst at vi sammen med resten av Europa greier å ta vare på fortvilte mennesker på flukt!

Med ønske om forståelse og et fortsatt godt samarbeid.