Vi er en totalleverandør av varer og tjenester du trenger til den daglige driften av bedriften din.

Les mer Kontakt oss

Våre tjenester

Vi gjør mer ut av det vanlige så du som kunde alltid kan forvente litt mer av leveransen.

Kontor- og forbruksmateriell

Kontor- og forbruksmateriell

Les mer
Renhold og hygiene

Renhold og hygiene

Les mer
Emballasje

Emballasje

Les mer
Profileringsartikler og firmagaver

Profileringsartikler og firmagaver

Les mer
Print

Print

Les mer
Digitale tjenester

Digitale tjenester

Les mer

Aktuelt

Nytt foretaksnummer

WJ Business Partner AS fusjoneres med Wittusen & Jensen A/S heleide datterselskap.

Vi ber våre forbindelser om å merke seg er at WJ Business Partner AS har fått nytt organisasjonsnummer 924 496 150

For våre kunder, leverandører og andre forbindelser betyr denne endringen lite. Alle relasjoner og avtaler videreføres uendret, og dine kontaktpersoner i selskapet vil være de samme.

Spesielle betingelser som følge av Korona

Wittusen & Jensen opplever at det skjer mye uforutsett både med hensyn til valutakurser, innkjøpspriser, leveringstider og leverandører som stiller ekstraordinære krav som følge av Force Majeure, og vi ser oss derfor nødt til å presisere følgende betingelser inntil situasjonen normaliserer seg:

De oppgitte priser er å forstå eksklusive merverdiavgift. Prisene er basert på dagens innkjøpspriser og valutakurser.

Wittusen & Jensen tar med dette forbehold om eventuell prisjustering på leveringsdagen dersom endring i valutakurser, toll og/eller avgifter, eller endrede innkjøpspriser grunnet vareknapphet, råvarer eller produksjonskapasitet medfører forhøyelse av WJ’s egen innkjøpspris. Dette gjøres gjeldende på alle kundepriser uavhengig av hva som er avtalefestet, og gjelder som nevnt ovenfor inntil situasjonen normaliserer deg.

Vi presiserer også at bestilte varer vil bli levert og fakturert på det tidspunkt som er snarest mulig etter mottak av varer på WJ lager. Avbestillinger som følge av forsinket levering aksepteres ikke, og vi gir ingen leveringsgarantier.

Fri hjemlevering og signeringsfri leveranse

Har du hjemmekontor og trenger å få varene hjem i stedet for til kontoret? Etter avtale med PostNord kan du nå velge å få tilsendt varene hjem. Det eneste du må gjøre er å endre leveringsadressen i nettbutikken når du bestiller til din hjemmeadresse, så ordner vi resten. Husk også å legge til et mobilnummer som sjåføren kan nå deg på.

Av hensyn til smittevern har vi avtalt med våre transportører at vi praktiserer signeringsfri leveranse. Det betyr at leveransen gjennomføres og sjåføren kvitterer for at varene er levert. Vi gjennomfører også leveransen selv om kunden ikke er til stede ved godsankomst.