Miljøfokus ved valg av leverandører

Wittusen & Jensen er en stor innkjøper av kontor- og forbruksvarer, profil- og gaveartikler og grafiske tjenester. Derfor er vi opptatte av å velge bærekraftige leverandører, både i Norge og utland. 

Vi utfordrer våre leverandører til å miljøtilpasse egen virksomhet og sine produkter. Vi skal så langt det er mulig benytte produsenter som stiller strenge miljøkrav til egne produkter og produksjonsprosesser, kombinert med kravene til produktenes kvalitet, funksjonalitet og ytelse.

Ved å utfordre våre leverandører, samt få inn nye leverandører som er gode på miljø og bærekraft, kan vi tilby våre kunder et stort miljøvennlig produktspekter. 

Gjennom vårt medlemskap i Etisk handel Norge forplikter vi oss til å sette strenge miljøkrav til våre leverandørers produkter og produksjonsprosesser, noe som fører til en bedre kontroll og sporbarhet i leverandørkjeden.

Kontor- og forbruksvarer

Vi tilbyr et bredt produktspekter av bærekraftig forbruksmateriell innenfor renhold, hygiene, pleie, emballasje og catering. Våre leverandører er opptatte av å drive bærekraftig og å minimere belastingen på miljøet, og har derfor en rekke produkter som er svanemerket og FSC®-sertifisert.

Med all diskusjonen rundt plast ønsker vi i stedet å tilby våre kunder andre løsninger. For eksempel har vi bærekraftige engangsprodukter i alternative materialer, som bionedbrytbart og komposterbart papir, bagasse av sukkerrør, palmeblader og tre.

Print - Wittusen & Jensen

Grafiske tjenester

Produksjonen av en trykksak har gjennom alle faser av produksjonen en rekke miljøkonsekvenser. Vi bruker svanemerkete trykkerier som oppfyller miljømerkingskrav til valg av blant annet papirråvare, kjemikalier, løsningsmidler og fargestoffer, og de dokumenterer avfallsproduksjon og utslipp.

Hvilket papir som benyttes er ofte sett på som det viktigste i vurderingen av om en trykksak er “miljøvennlig”. En miljøvurdering av papir tar hensyn til om råvarene kommer fra bærekraftig skogbruk, men også energiforbuk ved papirproduksjon blir vurdert. Med bærekraftig skogbruk menes at det ikke tas mer trevirke fra skogen enn det som naturlig kan vokse opp igjen.

Profileringsartikler Wittusen & Jensen

Profil- og gaveartikler

Alle våre leverandører innen profileringsartikler og firmagaver kan tilby alternative løsninger som er mer bærekraftige. Det kan eksempelvis være produkter laget av bambus eller solcelledrevne elektronikkprodukter, svanemerkete tekstiler eller Fair Trade-sertifiserte produkter.

Vi hjelper deg gjerne med å gjøre et grønnere valg neste gang du skal kjøpe produkter.

Distribusjon

Vi leverer dine varer med hjelp fra PostNord og Dønn Grønn. Dønn Grønn er en 100% elektrisk budbiltjeneste som leverer gods innenfor Oslo og Bergen by med miljøvennlig drift.

I samarbeid med PostNord distribuerer vi med nullutslippsbiler til de fem største norske byene. Moderne elektriske varebiler i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand driver effektiv bydistribusjon med nullutslippsbiler.

Wittusen & Jensen har valgt å bruke PostNord som hoveddistributør for å kunne kjøre kollektivt med våre varer og således bidra til redusering av miljøpåvirkningen ved distribusjon. PostNord bruker jernbanen som fraktmetode for så mye gods som mulig, både av kvalitets- og miljøvennlige hensyn.

Vi tilbyr våre kunder et eget miljøregnskap for transport via PostNord.