Logistikk og distribusjon

Vårt moderne logistikk- og distribusjonsanlegg ligger på Berger, kun 20 minutter fra Oslo, langs E6 mot Gardermoen.

Sentrallageret på Berger ble tatt i bruk i 2012 og gir oss kapasitet for effektiv logistikk og distribusjon, med mulighet for fremtidig vekst. Med 10.000 palleplasser, og tre MiniLoad-kraner med kapasitet til 25.000 lokasjoner, sikrer vi deg som kunde høy servicegrad og leveringspresisjon.

Vårt logistikkanlegg er bygget med de strengeste krav til miljø og energiforbruk, er drevet på en meget energieffektiv måte, og har sitt eget Miljøfyrtårn-sertifikat for miljøvennlig drift. Fra den sentrale beliggenheten på Berger distribuerer vi til hele Norge.

Distribusjon med nullutslipp

Vi leverer dine varer med hjelp fra PostNord og Dønn Grønn. Dønn Grønn er en 100% elektrisk budbiltjeneste som leverer gods innenfor Oslo og Bergen by med miljøvennlig drift. I samarbeid med PostNord distribuerer vi med nullutslippsbiler til de fem største norske byene. Moderne elektriske varebiler i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand driver effektiv bydistribusjon med nullutslippsbiler. Les mer om bydistribusjon med nullutslippsbiler her.

Wittusen & Jensen har valgt å bruke PostNord som hoveddistributør for å kunne kjøre kollektivt med våre varer og således bidra til redusering av miljøpåvirkningen ved distribusjon. PostNord bruker jernbanen som fraktmetode for så mye gods som mulig, både av kvalitets- og miljøvennlige hensyn.

I våre leveranser er transport av varer fra leverandør til kunde den største miljøsynderen. Vi har derfor fokus på en grønnere transport til våre kunder, ved at vi samler flere leveranser i hver bil og har 1-2 faste dager for levering, i stedet for daglig utkjøring. Vi tilbyr faste leveringsdager til alle våre kunder, og vi tilbyr også våre kunder et eget miljøregnskap for transport via PostNord.

Pakking

Alle våre varer pakkes i hensiktsmessig emballasje. Vi jobber med å kutte ut plast som fyllmateriale. Selv om plasten vi bruker er gjenvinnbar er dette en miljøtrussel vi tar på alvor. Vi arbeider konstant med å utvikle våre pakkerutiner, slik at våre sendinger skal belaste miljøet minst mulig.

Våre referanser

Heidenreich: Sammenleggbare plastkasser

Ved hjelp av sammenleggbare plastkasser og gjenbrukscontainere har Heidenreich effektivisert produksjonen og redusert transportkostnadene, i tillegg til at de sparer miljøet med mindre bruk av papp og plast.
Les mer

Bydistribusjon med nullutslippsbiler

Varelevering fra Wittusen & Jensen leveres med nullutslippsbiler i Norges 5 største byer. Vi er opptatt av miljø og kvalitet i alle ledd.
Les mer